דיני משקים מגולים

מקורות: גמרא, ע"ז, ל, א-ב רבינו, הל' רוצח ושמירת נפש

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪