ועשו לי מקדש - העלייה להר הבית - חלק א

גמרא, פסחים, פה, ב – פו, ב מנחות כז, ב משנה מידות, ב, א משנה כלים, א, ו-ט רבינו, בית הבחירה ביאת המקדש

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪