היציאה מהארץ לחו"ל לצורך מצווה, מסחר, טיול או השתקעות

מקורות: גמרא ע"ז, יג, א ברכות, יט, ב כתובות, קיא, ע"א ב"ב, צא, א הרמב"ם, הל' אבל והל' מלכים

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪