היציאה מהארץ לחו"ל לצורך מצווה, מסחר, טיול או השתקעות

מקורות: גמרא ע"ז, יג, א ברכות, יט, ב כתובות, קיא, ע"א ב"ב, צא, א הרמב"ם, הל' אבל והל' מלכים

תאריך: 
22/02/19 ט"ז אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist