כח שבעת טובי העיר - מדין מלך או בית דין?

x

Audio Playlist