האם כיבוש הארץ היא מצות עשה?

מקורות:
סוטה מד ע"א
כתובות קי ע"ב
הרמב"ם, הל' מלכים

תאריך: 
10/05/19 ד' אייר התשע"ט
x

Audio Playlist