דילוג לתוכן העיקרי

האם איסור הקמת מצבה כולל גם עליה על קברי צדיקים?

כיצד מתייחסת ההלכה לתופעת עלייה לקבר רשב"י בל"ג לעומר לאור איסור הקמת מצבה ודורש אל המתים?

האם הקמת מצבה להנצחת חללים בכלל איסור זה?

האם איסור הקמת המצבה הינו דווקא בגלל עבודה דתית כמו הקרבת קרבנות וכד'?

באלו תנאים ומהן הדרישות ההלכתיות כאשר עולים לקברי צדיקים?