ט' באב שחל בשבת או במוצ"ש - כיצד יש לנהוג ע"מ שלא לפגוע בקדושת השבת?

ט' באב שחל ביום א' - האם יש לסיים סעודה שלישית מבעוד יום או שזה עלול להיחשב כאבלות בפרהסיה? האם יש להתפלל ערבית מיד עם צאת השבת או שראוי במקרה זה לאחר אותה? האם יש להחמיר שלא ללמוד הלכות ואגדות החורבן בשבת זו משום שנראה כפגיעה בקדושת השבת?

תאריך: 
07/08/08 ו' אב התשס"ח
x

Audio Playlist