דילוג לתוכן העיקרי

מה ההבדל בין דיני האתרוג שנלקט לפני סיום שנת השביעית או שנלקט לאחריה?

האם הם נחשבים הפקר בכל מקרה גם אם נלקטו לאחר ראש השנה והאם יתחייב בהפרשת תרו"מ?

כיצד ניתן להתגבר על איסור סחורה באתרוגים של השביעית?

ממי עדיף לקנות אתרוגים, שנלקטו משדה "התר מכירה" או שנלקטו מ"אוצר בית דין"?