דילוג לתוכן העיקרי

לולב הדס וערבה, האם יש בהם קדושת שביעית ומהם הפרטים הפוסלים בהם?

היש הבדל בין אם נלקטו בשביעית או לפניה או מקום ואופן הגידול שלהם, כמו "התר מכירה" וכד'?

האם ניתן להחיל דיני קדושת שביעית על ההדס כמו על הורד הריחני? היש הבדל בין פיסול הלולב בגין מום בתיומת העלה המרכזי לבין נסדק הלולב?

מהי הדרך המומלצת לבדיקת כשרותו של ההדס?