האם יש להפריש תרו"מ על אתרוגים שגדלו בשמיטה ונלקטו לאחריה?

איזה מעשר יש להפריש לשיטת המחייבים, מעשר שני או מעשר עני? מה יהיה הדין לגבי אתרוגים מ"התר מכירה" או מ"אוצר בית דין"? אתרוג שאסור זמנית לאכילה בגלל ריסוס, האם ניתן לצאת בו ידי חובה למצוה?

תאריך: 
07/10/08 ח' תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist