דילוג לתוכן העיקרי

מו"ר הרב רצון ערוסי - מהלכות מוצאי שביעית (שמיטת כספים ודיני ביעור)