דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לטעום טרם ההבדלה מכוס של ברכה (ברהמ"ז, ברכת הנישואין)?

היש הבדל בדין סעודה בערב שבת שנמשכת לתוך השבת לבין סעודה שלישית שנמשכת למוצ"ש?

מה הדין אם ישבו למסיבת שתיה שנמשכה למוצ"ש, האם יפסיקו להבדלה ואח"כ יחזרו לישיבתם?

היש הבדל בדין בין מי שמדקדק על כוס של ברהמ"ז לבין מי שלא מדקדק על זה?