האם מזוזה מהודרת שנכתבה ע"י סופר אשכנזי יר"ש כשרה גם ליהודי ספרדי?

האם ניתן להכשיר בדיעבד למרות המחלוקת בין הרמב"ם ומרן לבין הרא"ש בקשר לכתיבת הפרשיות במזוזה?

מהם הגדרות של פרשה פתוחה או פרשה סתומה לפי השיטות השונות?

האם הפשרה שהציע הט"ז אשר על פיה נוהגים כיום מרבית הסופרים האשכנזיים מקובלת ע"י חכמי הספרדים?

תאריך: 
23/11/08 כ"ה חשון התשס"ט
x

Audio Playlist