דילוג לתוכן העיקרי

הישנה חובה לקבוע מזוזה בבית שהינו בבעלות משותפת ליהודי וגוי?

האם הדין יהיה תלוי בדייר היהודי בבית שיתחייב או בבעלות הגוי בלבד שתגרום לפטור?

מהי דעת רבינו הרמב"ם כולל במקום שרוב הדיירים הינם גויים?