לוה שסיכם עם המלוה שיזרוק לו מעטפת כסף מרכבת נוסעת והמעטפה נדרסה, האם בנסיבות אלו נחשב לפרעון חוב?

באלו תנאים נחשב הלוה שהחזיר ההלוואה למרות שלא הגיעה לידי המלוה?

האם זה תלוי רק בסיכום ביניהם או שהשחרור מאחריות להלוואה תהיה בתנאי שהמלווה יאמר במפורש : "והפטר"?

כאשר הלווה מוכן לפרוע ההלוואה והודיע למלווה והלה מסרב, מהי רמת האחריות של הלווה אם נגנבו הכספים?

תאריך: 
05/02/09 י"א שבט התשס"ט
x

Audio Playlist