מהו המפתח להשתתפות בהוצאות החזקת בית משותף, מס' הנפשות בדירה או גודלה של הדירה?

האם קיים מנהג מדינה ע"מ לבדוק אם ניתן להסתמך עליו ?

האם קיימת הלכה פסוקה המוסכמת על דעת כל חכמי ישראל בנדון דידן?

מהן ההמלצות שכדאי להנחות את ועדי הבתים לצורך עדכון התקנון לניהול הבית המשותף?

תאריך: 
06/02/09 י"ב שבט התשס"ט
x

Audio Playlist