ברכת החמה - מדוע יהודי תימן אינם משתלבים במעמד רוב עם כשאר עדות ישראל?

האם ניתן להאשים את יהדות תימן בקיפאון הלכתי למרות שהיא הממשיכה לשמר מנהגים עתיקים כולל "ברב עם הדרת מלך"?

מתי התחילו המנהגים של מתן מעמד מיוחד לברכת החמה למרות שלא נזכרו בפסקי מרן השו"ע והרמ"א וכיצד תשתלבנה הנשים באותו מעמד?

כיצד משתלבת ברכת החמה בחיזוק האמונה בחידוש העולם ובעבודת ה' ומה נשתנתה מברכת הלבנה בחידושה?

תאריך: 
08/04/09 י"ג ניסן התשס"ט
x

Audio Playlist