דילוג לתוכן העיקרי

מהו השיעור המינימלי לאכילת פת המחייב בנטילת ידים?

שיעור כזית הינו המינימלי לאכילת מצוה ואילו שיעור כביצה הינו המינימלי לטומאת אוכלין,
א"כ באיזה שיעור מהם יתחייב בנטילת ידיים?

מצינו שבברכות הנהנין אין שיעור אלא חייב בברכה על אכילת כלשהו שהרי אסור ליהנות מן העולם ללא ברכה,
אך האם גם יתחייב בנט"י בברכה?

"אין קידוש אלא במקום סעודה" והרי שיעור אכילה מינימלי הוא בכזית בכדי לצאת י"ח סעודה ביום הראשון של המועדים (סוכות / פסח).