היש חובת כיסוי ראש לנשים לפני תפילה או ברכה?

האם פסיקת הרמב"ם לחיוב כיסוי ראש לאיש מוגבלת דווקא לזמן התפילה?

"שער באשה ערווה", היש הבדל בין אשה נשואה לחברתה הרווקה?

מה משמעות כיסוי הראש לנשים והאם אי כיסוי מעכב בברכות. דהיינו, לא תברך אא"כ תכסה לפני כן את שערה?

תאריך: 
04/05/09 י' אייר התשס"ט
x

Audio Playlist