מדינות ששקיעת החמה מתרחשת אצלם מאוחר, היש להמתין עם קידוש ליל שבועות עד למועד צאת הכוכבים?

המקדימים תפילה של ליל שבת / חג מפלג המנחה וכבר נאסר בעשיית מלאכה, האם יכול לקדש מבעוד יום? האם ניתן להקדים קידוש וסעודת חג השבועות מבעוד יום בנסיבות כאלה לאור תום הספירה (שבעה שבועות שלמי)? כיצד ניתן לצאת ידי חובת הסעודה למרות שהתפללו ערבית של השבת / החג מבעוד יום ?

תאריך: 
28/05/09 ה' סיון התשס"ט
x

Audio Playlist