האם מותר בשבת לקרוא כיתוביות דיגיטליות המציינות מועדי תפילות והודעות שונות לקהילה?

מה הטעם שגזרו חכמים לקרוא בשטרי הדיוטות באופן רחב ביותר ומה חילול שבת יש בלימוד דברי חכמה ומדע?
היש הבדל בדין קריאת כתב על גבי מודעות התלויות על הקיר לדין קריאת כתב שהינו חקוק על הקיר?
האם מותר לעיין בשבת ברשימות שהתוכן שלהם אינו תורני, כמו למשל: עיון בלוחות זמנים כשעוברים ליד תחנות אוטובוסים?

תאריך: 
12/06/09 כ' סיון התשס"ט
x

Audio Playlist