האם מותר לשבת במעמד האירוסין בעת שהחתן מקדש את ארוסתו?

כיצד נהגו יהודי תימן בהיותם בגולת תימן במעמדות האירוסין והנישואין ומהו המקור למנהגם?

האם יש קשר בין ברכת הכהנים שדינה דווקא מעומד לבין ברכות האירוסין והנישואין?

האם ניתן להחשיב את החופה כחולקת רשות לעצמה ומכאן שאין חובה לעמוד. ומהי הבעייתיות בגישה הלכתית זאת?

תאריך: 
02/08/09 י"ב אב התשס"ט
x

Audio Playlist