חוב שהגיע מועד פרעונו, האם רשאי לתבוע פרעון בכל מקום בעולם?

הישנן נסיבות שבית הדין לא יאשרו למלווה תביעתו לפרעון בחו"ל כאשר ההלוואה ניתנה בא"י?

מה המבחן של "כדי קיומו" של החייב, האם גם כשמדובר בכספים בידי סוחר שנועדו לקנות סחורה בתנאים מיוחדים?

האם חייב רשאי לפרוע את חובו בכל מקום בעולם למרות שלעיתים אין זה נוח למלוה לקבל את הכסף באותו מקום?

תאריך: 
14/08/09 כ"ד אב התשס"ט
x

Audio Playlist