דילוג לתוכן העיקרי

ראש השנה שחל בשבת, כיצד ניתן לקיים סעודה שלישית בערב יו"ט שני?

האם מותר להשבית את הלימוד בבית המדרש ע"מ שיהיה סיפק לקיים סעודה שלישית ולחזור לתפילת ערבית של יו"ט?

כיצד מתיישבת אכילת סעודה שלישית עם האיסור לקבוע סעודה מן המנחה ואילך?

היש הבחנה בין איסור קביעת סעודה ומשתה לבין המלצה שלא לסעוד לפני הנחה ע"מ שיכנס תאב לסעודת מצוה?