"זכות הציבור לדעת", האומנם בכל עת וללא הגבלות?

מהם הקווים האדומים שיש לשמור ע"מ שלא לערער את הסדר החברתי בבחינת: "לית דין ולית דיין"?
מהו הרציו הטמון במשפט התורה בדרכים שמציע לשיפוט אישיות בכירה שסרחה תוך העמדת פתחי תשובה לאותה אישיות?
האם ההסתערות התקשורתית במסווה של "זכות הציבור לדעת" יכולה להחליף את מוסדות השיפוט?

תאריך: 
17/02/10 ג' אדר התש"ע
x

Audio Playlist