כיצד לנהל ליל הסדר כהלכתו ע"מ להשיג היעדים שהציבה לנו התורה?

איך מתגברים על העייפות המצטברת מההכנות המרובות לחג תוך קיום מצוות ההגדה כראוי?

האם מצוות ההגדה מוגבלת רק למילול סיפורת בלבד או העצמת המצווה והאמונה באמצעים חוויתיים נוספים?

ומה יעשו חכמים גדולים שהסבו לסעודה ללא השתתפות ילדים, האם פטורים אז מלקרות ההגדה באופן החוויתי?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪