דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להשכיר דירה ליהודי מחלל שבת?

האם יש לחשוש לאיסור "לפני עיוור לא תתן מכשול" ובכך הופך למסייע בידי עוברי עבירה?

האם ניתן להשוות לאיסור השכרת רכב או שבמקרה דנן יכול שיחלל שבת ויכול שלא יחלל שבת?

היש להתחשב בעסקאות כאלו בגורמים נוספים: שכר גלובלי לא ממוקד לשבת, גרמא ושביתת כלים?