הלוואה שניתנה מ"שבירת חסכון", האם זכאי המלווה להחזר קנס ששילם בגין "שבירת החסכון"?

מתי ואילו סוגי החזרים מהלווה למלווה לא יחשבו לתשלומי רבית?

האם רשאי המלווה לתבוע מהלווה גם הפסד רווחים עתידיים?

תאריך: 
28/04/10 י"ד אייר התש"ע
x

Audio Playlist