מה קובע, הסכם בכתב או תנאים קודמים שסוכמו בע"פ?

האם בכל הנסיבות הסכם אחרון קובע ומבטל הסכמים קודמים כולל בע"פ?
כשמדובר בחוזה סטנדרט שבא לאחר תנאים קודמים בע"פ, האם ניתן להסיק שיש מחילה על אותם תנאים?
כאשר יש יסוד לחשוב שהחוזה בכתב מבטל הסכמים קודמים בע"פ, האם זכאי הצד שהוטעה לפיצויים כלשהם?

תאריך: 
10/05/10 כ"ו אייר התש"ע
x

Audio Playlist