נער שהגיע לגיל המצוות, האם מוציא את הבוגרים ידי חובת קידוש בליל שבת?

האם ניתן לסמוך על החזקה שבגיל הזה כבר נתמלא התנאי של הבאת שתי שערות?

התנאי "משהביא שתי שערות" האם רק למילי דאורייתא או אף למילי דרבנן?

הישנן נסיבות שגדול יצא י"ח הקידוש או ברהמ"ז למרות שהנער לא נבדק אם עמד בתנאי של הבאת שתי שערות?

תגיות: 
תאריך: 
03/06/10 כ"א סיון התש"ע
x

Audio Playlist