דייר בבית משותף שאכסן בביתו נפשות נוספות לתק' ארוכה, האם זכות השכנים להתנגד?

האם זכות שאר הדיירים למנוע ממנו לאכסן אף אברכים הלומדים תורה או שאינו יכול לעשות חסדים ע"ח מישהו אחר?
האם חייב להגדיל השתתפות בהוצ' אחזקה של הרכוש המשותף שכן השימוש בו גדל עקב הימצאותם של האכסנאים?
האם מס' הנפשות הינו הפרמטר הבלעדי כמפתח לקביעת % השתתפות בהוצ' הבית המשותף או שישנם פרמטרים נוספים?

תאריך: 
09/06/10 כ"ז סיון התש"ע
x

Audio Playlist