דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להריח פירות ערלה בשלב הפריחה שלהם?

המותר להריח פירות ערלה והרי נקבע ע"י חז"ל שקול, מראה וריח אינם אסורים כי אין בהם ממש?

המותר לכתחילה להריח ריח הקטורת של בית המקדש או שיש לחפש דרך עוקפת ע"מ להימנע מהנאת ריח הקטורת?

האם מותר לאדם שדר בסמיכות לאתר פתוח לצפות מביתו בהצגה המועלית שם או שיש לחשוש לאיסור גזל?