חתיכות בשר גדולות שנמלחו ונתבלו בתבלינין, האם נאסרו למקפידים על הכשרת בשר בחליטה ?

האם בגלל התיבול בתבלין יחשב ככבוש בדם שפרש ויאסר בגלל הכלל: "כבוש כמבושל"?

הרמב"ם פסק: ביצה שנתבלה בתבלין תרומה אסורה לזרים. האם ניתן ללמוד מכאן שאף הבשר המתובל יאסר?

באילו דרכים, אם-כן, ניתן להכשיר חתיכות בשר אלו אף לשיטת המקפידים גם על חליטת הבשר?

תאריך: 
06/10/10 כ"ח תשרי התשע"א
x

Audio Playlist