שכח לברך ברכה אחרונה על פרי שאכל, האם יוכל לברך בכל עת שיזכר ללא הגבלת זמן?

האם המדד לקביעת חיוב הברכה הינה "עד כדי שיתאכל במעיו". ומהי משמעותו של מדד זה?

הפליגו במסיבת אכילת הפירות שנמשכה שעות אחדות, האם יפקע מהם חיוב ברכה אחרונה על הפירות?

חכמי ישראל קבעו ברכת המזון אפילו על שיעור אכילת כזית. האם שייך לומר בנסיבות אלו "עד שיתאכל..."?

תאריך: 
07/10/10 כ"ט תשרי התשע"א
x

Audio Playlist