האם ניתן להתנגד לתוספת בניה של שכן בטענה של הסתרת הנוף?

בנסיבות שיש היתר מוועדת התכנון, האם יכול השכן להתנגד בטענה שהבניה תסתיר לו את הנוף?

אם מראש תנאי השיווק של הדירות כללו את מרכיב הנוף, האם יהיה מקום לטענה של הסתרת הנוף?

באילו נסיבות יפעל ביה"ד עפ"י הכלל המוסרי: " זה נהנה וזה אינו חסר, כופין על מידת סדום"?

תאריך: 
27/12/10 כ' טבת התשע"א
x

Audio Playlist