שמות ה' שנכתבו שלא בדרך כתיבה, מה דינו של המוחק שמות אלו?

מדוע ס"ת שנכתב ע"י יהודי עובד ע"ז נשרף כולו ואילו כאשר נכתב ע"י גוי הריהו חייב בגניזה?

ספר תנ"ך שהודפס ע"י יהודי עובד ע"ז באמצעות מדפסת או ע"י מיסיונרים נוצריים, האם דינו בגניזה או בשריפה?

האם ניתן לגנוז ס"ת תוך הנחתו במוזיאון בתנאים מכובדים או דווקא ע"י נתינתו בכד חרס והטמנתו בקבר אדם חסיד?

תאריך: 
05/01/11 כ"ט טבת התשע"א
x

Audio Playlist