רצועות התפילין, האם כל החומרים כשרים לצביעתם? מהו שעור הדהייה המחייב צביעה?

היש מגבלה לחומרי הצבע כולל המופקים מבעלי חיים טמאים או שיש להסתפק במבחן קיומו של הצבע?

בנסיבות שהצבע דהה ונראה כאפור, האם חייב לשוב ולצבוע? ועד כמה, עד שיהיה שחור כעורב?

מהם הצבעים שיש לצבוע את הבתים ואת הצד הפנימי של רצועות התפילין?

תאריך: 
25/02/11 כ"א אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist