דילוג לתוכן העיקרי

בשל בפסח בכלי שלא הוכשר, מה דינו של התבשיל? נתערב כלי חמץ בכלים המיוחדים לפסח, האם מותר להשתמש בכל הכלים?

כיצד יש להתייחס לפליטה של הטעם הפגום מהבישול בכלי שלא הוכשר לפסח?

היש צורך להכשיר את כל הכלים שנתערב בהם כלי חמץ או להתייחס לכך בהתאם לדיני הביטולים בתערובות?

היש הבדל בדין אם נתערב כלי החמץ בכלים כשרים לפסח בערב פסח לבין הדין כאשר נתערב בפסח?