יהודי עיוור שיודע בע"פ את ההגדה, האם השומעים קריאת ההגדה ממנו יוצאים ידי חובה?

האם מצוות מצה בזמן הזה היא דאורייתא וחיובה חל גם על עיוורים?
מהו מנהג יהודי תימן בקשר להגדת קטעי הגדה ע"י הנשים שבחבורה?
מי שאין לו הגדה, האם יכול לצאת י"ח בדיעבד גם בסיפור כללי של יציאת מצרים?

תגיות: 
תאריך: 
15/04/11 י"א ניסן התשע"א
x

Audio Playlist