האם מותר להסתפר ערב פסח אחר חצות היום?

היש להשוות הדין בערב פסח לגזירה של חכמי ישראל על איסור תספורת בחול המועד?

אילו נסיבות בערב פסח נחשבות לשעת הדחק שאז יהיה מותר לו התספורת?

מהן הפעולות החשובות שיש לנקוט ערב פסח והאם רשאי לבצע חלק מהמלאכות ע"י גוי?

תגיות: 
תאריך: 
19/04/11 ט"ו ניסן התשע"א
x

Audio Playlist