טליתות הקשורות אחת לשניה ופרושות לתצוגה, האין בכך משום בזיון מצווה?

מה ההבדל בהתייחסות ההלכתית לתשמישי מצווה לבין ההתייחסות ההלכתית לתשמישי קדושה?

היש הגבלות הלכתיות על השימושים בטלית (כמו: כניסה לבית הכסא) למרות שמדובר למעשה בבגד או כיסוי?

האם מותר לעשות מצג מאוסף של טליתות הקשורות ביניהם ע"מ לשדר מסרים יהדותיים יחודיים לאחים הרחוקים משמירת מצוות?

תאריך: 
02/05/11 כ"ח ניסן התשע"א
x

Audio Playlist