דילוג לתוכן העיקרי

הוזמן לשבת חתן בנוסח יהודי אשכנז הנוהגים לרקוד ולמחוא כפיים, כיצד ינהג?

מדוע גזרו חכמי ישראל איסור לנגן בחליל בשבת למרות שמדין תורה מלאכה זו מותרת?

האם ישנה חובה להוכיח, בדרכי נועם, יהודי מעדות המזרח העושה מלאכות אלו בשבת?

כיצד, איפוא, ינהג יהודי מעדות המזרח המתארח בשמחה משפחתית המתנהלת עפ"י מנהגי יהודי אשכנז?