דילוג לתוכן העיקרי

במצב ששעון שבת הפסיק החשמל, האם מותר בשבת לחבר התקע של המזגן לשקע ע"מ שיפעל כשיחודש זרם החשמל?

במצב זה כשאין זרם חשמלי בנורות ובשקעים, האם מותר בשבת להרים ולהוריד המתגים שלהם?

מדוע יהיה מותר בשבת לטלטל מאוורר המחובר לשקע מע"ש ואילו כאשר חובר המאוורר בשבת יהיה אסור בטלטול?

האם יחול בנסיבות אלו איסור נוסף של בניה או סתירה כמו בחיבור או עקירה של דלת ממקומה?