דילוג לתוכן העיקרי

שבת שלאחר ר"ה, האם מותר ביום שישי לעשות מלאכות לכבוד שבת?

 

בנוסח עירובי תבשילין נאמר:"..לעשות כל צרכינו", האם אכן תותר כל מלאכה כולל קצירה,טחינה וכיו"ב?

אלו מלאכות מתיר עירובי תבשילין לעשות ביו"ט לכבוד שבת, האם כולל גם שטיפת רצפה, הדחת כלים, סידור המיטות? 

מלאכות שהותרו בעשייה מיו"ט לשבת, האם היתר זה יהיה תקף גם במועד הסמוך לכניסת השבת?