דילוג לתוכן העיקרי

"מכניסי רחמים" בנוסחי הסליחות, היש לחשוש לאיסור ע"ז היות והפנייה לה' באמצעות מלאכים?

מדוע לדעת רבינו הרמב"ם יש לאסור תפילות הפונות למלאכים ומבקשים מהם שיעבירו תפילותיהם לה'?

לדעת המהר"ל מפראג המתנגד לפנייה באמצעות מלאכים, כיצד יסביר השיטה לעלות על קברי צדיקים ע"מ שיבקשו עליהם רחמים? 

לשיטת המחמירים והמהדרים בכל תחומי התורה וההלכה, כיצד ראוי להם לנהוג בקשר לתפילות אלו?