דילוג לתוכן העיקרי

שבת שלאחר ר"ה, כיצד יערך ע"מ שהפלטה והמיחם יפעלו רק בשבת ?

 

האם רשאים להכניס תקע הפלטה לשקע ביו"ט או בשבת בעת שזרם החשמל באותו שקע מופסק ע"י שעון שבת?

היש להבחין בין דין הפעלת תנור האפיה מיו"ט לשבת לבין דין הפעלת הפלטה מיו"ט לשבת? 

עבור שימוש במיחם לשבת קיימת אופציה נוספת. דהיינו, להפעילו מערב ר"ה ולהוסיף למיחם בערב שבת מים שהורתחו ביו"ט באמצעות "חגז".