יום טוב שחל לאחר השבת, כיצד יקיים סעודה שלישית מבלי לפגוע בכבודו של יום טוב?

האם רשאים להקדים את הסעודה סמוך לאחר מנחה גדולה למרות הפגיעה בהיקף לימוד התורה בשבת?
האם האיסור לקבוע סעודה בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כולל גם איסור אכילת פת פחות מכזית?
הניתן לקיים את חובת סעודה שלישית גם באכילת עוגות ומה יהיה שיעור האכילה במקרה זה?

תגיות: 
תאריך: 
21/05/12 כ"ט אייר התשע"ב
x

Audio Playlist