יו"ט שחל לאחר השבת, האם מותר להניח תבשיל צונן ע"ג הפלטה האמורה להדלק ע"י שעון טרם צאת השבת?

כיצד ניתן להוציא תבשיל המיועד ליו"ט מהמקרר לשם הפשרתו מבלי להכשל באיסור הכנה משבת ליו"ט?
באילו נסיבות ניתן להקל ולהורות על כוונון השעון שידליק הפלטה טרם צאת השבת?
האם מותר להקדים ולהניח תבשיל שהתבשל כל צרכו על הפלטה בין השמשות אף שעדיין לא יצא הכוכב השלישי?

תגיות: 
תאריך: 
23/05/12 ב' סיון התשע"ב
x

Audio Playlist