דילוג לתוכן העיקרי

כל העם מחובר בדין שמים של שריפה

פורסם לראשונה באתר ערוץ 7 http://www.inn.co.il/News/News.aspx/238621

בקרית אונו אבלים על שריפתם במהלך השבת האחרונה, זמן קצר לפני כניסת חג השבועות, של שני בתי כנסת ובהם שמונה ספרי תורה וספרי קודש רבים.

ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם רב העיר, הרב רצון ערוסי, הנערך להלוויה המונית שתתקיים בימים הקרובים לגווילי הספרים.

"כל כולי שרוי בעצב וביגון על האסון שפקד את עירנו", מספר הרב ערוסי על תחושותיו ומציין כי השריפה שאחזה בשני בתי הכנסת הסמוכים זה לזה אירעה בעקבות קצר חשמלי ולא בעקבות הצתה, "בית כנסת אחד עלה כולו באש ובתוכו שישה ספרי תורה, שני ספרי הפטרות ומגילות וספרי קודש לסוגיהם השונים. בבית כנסת הסמוך, בזכות זה שעסקו שם בתורה באותה שעה ניסו להציל אבל היה נעול ולכן הצילו את ספרי התורה שלהם, אבל עלינו לדעת שכשיש שריפה כזו שמכלה מקדשי מעט ושורפת שפרי קודש, מבחינתנו כיהודים שלומי ישראל אנחנו רואים זאת כשריפה תלמידי חכמים ואנחנו חייבים להתאבל, כפי שאמר הרב עובדיה יוסף שכל אחד ואחד צריך לומר שבשלי אירע הסער הזה. לא לדפוק על חזה האחרים. נחפשה דרכנו ונחקורה".

על הצפוי כעת אומר הרב ערוסי כי "כעת כולנו דומעים ובוכים, אבל אנחנו נערכים ללוויה רבתי שאולי תהיה ביום חמישי, עדיין לא נקבע. הספרים ייקברו לצד תלמידי חכמים וצדיקים כפי שההלכה קובעת, ותהיה עצרת התעוררות בה ישתתפו גדולי ישראל".

כשהוא מתייחס ללקחים הראויים לכל אחד ואחד מישראל בעקבות האירוע אומר הרב ערוסי כי יש לקחת בחשבון ש"מידת הדין מתוחה על ישראל". בהקשר זה הוא מזכיר את האסונות שאירעו כאשר שתי משפחות בישראל נשרפו, האחת בדרום והאחת בצפון וכעת שריפת ספרי התורה במרכז. "כל ארץ ישראל וכל העם היושב בציון מחובר בדין שמים של שריפה. זה מעין הסתר פנים גדול ונורא. זו חובה לפשפוש במעשים של כל  הציבור, ראשית שלומי אמוני ישראל ואחר כך כלל ישראל".

בדבריו מחדד הרב ערוסי את התחושה הקשה לנוכח התאריך בו אירע האסון בעירו, ערב חג השבועות, "כביכול הקב"ה אומר לנו אי אפשי בשימושכם, אי אפשי בחגכם חס ושלום. זו סטירת לחי מצלצלת כואבת נורא. לכן אני קורא לכל מי שחרד להתחבר ולקיים בכל מקומותיהם תפילות, תעניות, פדיונות וצעקה לאבינו שבשמים. זו עת צרה לכל בית יעקב וככל שנעשה תשובה ממנה ניוושע".

הרב ערוסי מוסיף ומספר על מפגש עם השומר שהוצב בפתח בתי הכנסת שנשרפו, שומר שאמר לו שהוא עצמו אינו דתי ואף כופר. "אמרתי לו שזה לא יתכן. אני ואתה בני אברהם יצחק ויעקב. לא נהיינו אחים בגלל הביולוגיה בלבד. אנחנו אחים בזכות האמונה בתורה. אי אפשר להתכחש לזהות היהודית השורשית שלנו".

"זו העת לחשוב, ולו רק מהפרספקטיבה של שאלת מה בינינו כיהודים שורשיים לבין יהודים המידמים לגויים. אנחנו יכולים בקונצנזוס, מבלי חלילה להכות על חזה האחרים, לומר: כלום בני אברהם יצחק ויעקב במהלך הדורות היו נתונים לאלימות, לדקירות, להוללות, לשיכרות, לקריירה, למתירנות, למעשי אינוסים, לחיי רולטה? אמנם תמיד היו דתן ואבירם ותמיד היו פושעים, אבל ברמה הזו? זו לא תורתם של ישראל. בני ישראל ביישנים, גומלי חסדים ורחמנים הם. הנוער שלנו היקרים והראשונים להגן על העם והמולדת, למה אין אנחנו כקברניטים נותנים את הדעת שאנחנו לא מחנכים אותם לערכים. בשם החופש והדרור נותנים להם להתפרק ובכך אנחנו פוגעים בהם. לכן זו העת שכל יהודי ויהודי יחשוב על שורשיו והתחברותנו. כמה אויבים יש סביבנו. חובה עלינו להתאחד ולהתייחד במה שהתייחדה בו היהדות במשך כל הדורות".