היש לחשוש לחילול שבת כאשר פתיחת ברז המים מפעילה מד מים דיגיטלי במשרדי תאגיד המים?

האם ניתן להשוות הדין בנסיבות אלו לדין איסור פתיחת דלתות בשבת באמצעות עין אלקטרונית?
לצורך קביעת הדין, היש להתיר בגלל שזרימת המים הפעילה את מד המים הדיגיטלי ולא כוחו של האדם?
כאשר ידוע שמד המים הדיגיטלי אינו מתעדכן מיידית עם פתיחת הברז, האם עובדה זו מסייעת להיתר?

תגיות: 
תאריך: 
12/06/12 כ"ב סיון התשע"ב
x

Audio Playlist